تماس با من

برای من پیام ارسال کنید:

حداکثر تا ۲۴ ساعت آینده پاسخ داده خواهد شد!

مرا بیابید در:

یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، طبقه همکف، واحد دانشجویان دکتری

تماس از طریق:

۹۸۲۶۳۲۸۲۱۰۰۰+ داخلی ۱۴۱

و همچنین:

۹۸۹۱۰۳۳۱۰۸۵۸+